Belgilar usili: tarifi, belgilar usilini kartodiogramma va nuqtalar usilidan farqi, qollanilishi, belgilarini turlari

Qo'shimcha ma'lumot

Til

O'zbek tili