Skip to main content

Resurslar

Kitoblar

Geodeziya, Geologiya, Geofizika, Kartografiya va Topografiya faniga doir kitoblar va qo’llanmalar

Videolar

Geodeziya va Geologiya
sohasiga oid video qo’llanma
va ko’rsatmalar

Dasturlar

Geodeziya sohasiga oid dasturlar,
AutoCad va 3D Max dasturlarining
barcha versiyalari