Kartografiya

Showing 1–12 of 32 results

 • Условные знаки

 • Topografik karta bilan ishlash. To‘g‘ri va teskar geodezik masalalar yechish

 • Geodeziya va kartografiya asoslar

 • Словарь терминов

 • Kartografiya va geografik xaritalar

 • Оценка состояние окружающей среды Узбекситана по экологическим индикаторам

 • Umumiqtisodiy kartalar

 • Geodeziya va kartografiya asoslari

 • Sotsial iqtisodiy xaritalarni tuzish va generalizatsiya qilish xususiyatlari.

 • Условные знаки

 • Qishloq xo’jaligini kartagrafiyalash

 • O’zbekiston tabiiy geografiyasidan amaliy mashg’ulotlar – P.Baratov