Sotsial iqtisodiy xaritalarni tuzish va generalizatsiya qilish xususiyatlari.

Qo'shimcha ma'lumot

Til

O'zbek tili