Amaliy geodeziya. Sh. K. Avchiyev

Darslik „Geodeziya, kartografiya va kadastr“ ta’lim yo‘nalishi hamda „Amaliy geodeziya” mutaxassisligi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga moMjallangan bo‘lib, undan shu sohada ishlaydigan injenertexnik xodimlar ham foydalanishlari mumkin.

Bo'lim: ,

Tasnif

Mazkur darslikda injener-geodezik ishlarning quyidagi asosiy turlari: topografiк-geodezik qidiruv, chiziqli inshootlarni trassalash,
rejalash ishlari, qurilish konstruksiyalarini loyihaviy holatda o ‘rnatish va tekshirishning geodezik usullari, inshootlar deformatsiyasini kuzatish, yo‘l-transport, gidrotexnik, yer osti hamda noyob inshootlarni loyihalash va qurishdagi geodezik ishlarning nazariyasi va amaliyoti bayon etilgan.

Qo'shimcha ma'lumot

Til

O'zbek tili