Geodeziya D.O. Jorayev

Geodeziya. 1-qism. O’quv qo’llanma. Jo’rayev D.O. Toshkent davlat texnіka universiteti. Toshkent. 2006. 140 b.

Bo'lim:

Tasnif

O ’quv qo’llanma “Geodeziya, kartografiya va kadastr” yo’nalishi o’quv dasturi asosida yozilgan. Ushbu yo’nalish bo’yicha o’qiydigan bakalavriat talabalari uchun mo’ljallangan. Geodeziya fanini o ’qiydigan boshqa yo’nalish talabalari ham mustaqil
o’rganishi va amaliy topshiriqlarni bajarishida foydalanishlari mumkin.

Qo'shimcha ma'lumot

Til

O'zbek tili